Dinsdag 22 april starten werken rotonde Antwerpseweg (N19) met Westelijke Ring (R14)

woensdag 16 april 2014

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan drie kruispunten van de Westelijke Ring (R14) in Geel. U ontving er eerder al een bericht van ons over. Het gaat om de kruispunten met de Larumseweg, de Antwerpseweg (N19) en de Kleinhoefstraat/Drijhoek. Om een vlottere verkeersdoorstroming te kunnen garanderen wordt de weg aangepast, zodat de twee rijstroken optimaal benut kunnen worden.

Op vrijdag 11 april werden de werken aan het eerste kruispunt, dat met de Larumseweg, afgerond. Volgende week dinsdag 22 april starten dan de werken aan het tweede kruispunt, dat met de Antwerpseweg. Hier wordt de rotonde heringericht. De toekomende wegen...

Tekeningen Fly-over

bekijk ze hier

 

Snelberichten