Iedereen welkom op inhuldiging nieuwe verbindingsweg Kasterlee-Geel (N19g) en tunnel Hoge Mouw op 23 februari

24 januari 2014

Vanaf maandagmiddag 24 februari 2014 zal er verkeer rijden op de nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel (N19g) en door de tunnel onder natuurgebied de Hoge Mouw in Kasterlee. De dag ervoor, op zondag 23 februari, wordt de nieuwe infrastructuur al officieel ingehuldigd door Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur op een feestelijk en sportief evenement in en rond de tunnel in Kasterlee (kruispunt Noordlaan/Pastorijstraat).

Ministers lopen nieuwe weg en tunnel in

De officiële inhuldiging door Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vindt plaats  zondagochtend 23 februari om 9.30 uur in de buurt van de tunnel, aan het kruispunt Noordlaan/Pastorijstraat in Kasterlee.

Meteen daarna, om 10 uur, nemen de ministers ook deel aan een sportieve, winterse loop door de tunnel en de bossen rond de nieuwe weg. Al wie zin heeft, kan aan die recreatieve groepsloop deelnemen. Er is keuze tussen uitgestippelde parcours van 5 of 10 kilometer. Inschrijven is niet nodig.

Publiek is de hele dag welkom

Ook in de namiddag zijn joggers en wandelaars doorlopend welkom om de nieuwe infrastructuur te komen ontdekken (doorlopend tot 16.00 uur). Voorts is er animatie voor jong en oud. Wie met de auto komt, kan parkeren op de Noordlaan (N19g), vlakbij de site waar de inhuldiging plaatsvindt. Let wel: de Noordlaan is die dag alleen bereikbaar via de Pastorijstraat.

Zondag 23 februari 2014

Wat?

09.30u – Officiële inhuldiging met Vlaams minister President Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits

10.00u – Recreatieve loop door tunnel en bossen in omgeving (iedereen kan meelopen)

Doorlopend tot 16.00u: wandel – en joggingparcours en animatie voor iedereen

Waar?

Het evenement vindt plaats op de nieuwe verbindingsweg aan de ingang van de tunnel onder de Hoge Mouw, komende vanuit Kasterlee. Er wordt voorzien in tijdelijke parkeergelegenheid op de Noordlaan (N19g) in Kasterlee (ingang via de Pastorijstraat). Van daaruit kan iedereen vlot naar de tunnel onder de Hoge Mouw wandelen.

Historische dag voor de Kempen

De inhuldiging van de nieuwe verbindingsweg Geel-Kasterlee is een historische dag voor de Kempen. Na ruim 2 jaar werkzaamheden kan het Agentschap Wegen en Verkeer de eerste deelwerf van de Noord-Zuid Kempen afronden, vroeger dan aanvankelijk gepland.

Voortaan zal het verkeer tussen Kasterlee en Geel vlotter en veiliger verlopen en zijn de E34 en de E313 beter met elkaar verbonden. Het drukke doorgaande verkeer, vaak vrachtverkeer, zal gebruikmaken van de nieuwe verbindingsweg en passeert niet meer door de woonkernen van Kasterlee en Geel Ten Aard. De bestaande N19 kan daar heringericht worden als een lokale weg met extra aandacht voor zwakke weggebruikers.

7 kilometer lang

De nieuwe weg is 7 kilometer lang en sluit in het noorden aan op het kruispunt Noordlaan/Pastorijstraat in Kasterlee en in het zuiden op een nieuw kruispunt met de R14, de ring rond Geel.

Hij heeft in elke richting één rijstrook en telt geen kruispunten met lokale wegen. Op die manier wordt een vlotte en veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd. Onderweg (aan de Oudetongelseweg, de Roerdompstraat en de Zaardenstraat) zijn er landbouwtunnels en fietstunnels voor oost-west gericht lokaal verkeer. Om de waterlopen te kruisen werden een viaduct (ruim 140 meter lang) over de Kleine Nete en een sierlijke boogbrug over het kanaal Bocholt-Herentals gebouwd.

Aandacht voor landschap en natuur

Een belangrijk aandachtspunt bij de aanleg van de nieuwe weg was het respect voor de omgeving, de natuur en het landschap. Op tal van plaatsen langs de weg staan rasters die beletten dat dieren de weg oversteken, alsook ecoduikers waarlangs de dieren ondergronds de weg kunnen kruisen.

Dankzij de bouw van een tunnel van 500 meter lang blijft ook de impact op het natuurgebied de Hoge Mouw beperkt. Op het tunneldak zullen fauna en flora zich voort kunnen ontwikkelen.

Noord-Zuid Kempen nog tot de zomer bij Geel-West

De tweede deelwerf van de Noord-Zuid Kempen, de totale herinrichting van het op- en afrittencomplex van Geel-West (E313), is nog in volle gang, al is het grootste deel van de nieuwe bruggen, wegen en rotondes ook al in gebruik. De resterende werken bij Geel-West duren nog tot de zomer.