Situering

Project Noord-Zuid Kempen; voor een vlotte en veilige mobiliteit in de regio

De Vlaamse overheid start deze zomer met de bouw van de Noord-Zuid Kempen. Met de aanleg van twee grote rotondes en een fly-over nabij op- en afrit Geel-West én een nieuwe verbinding tussen Geel en Kasterlee, wil Vlaanderen investeren in vlotte en veilige mobiliteit in de regio.

Het project Noord-Zuid-Kempen omvat drie grote hoofdstukken: de herinrichting van elf kruispunten rondom Geel, het verhaal van de fly-over aan Geel-West en de nieuwe verbinding tussen Geel en Kasterlee. Op deze website komen de drie thema’s aan bod. De herinrichting van de elf minderhinderkruispunten start deze zomer en komt dan ook uitvoerig aan bod.

De werkzaamheden in de omgeving van Geel-West zullen een sterke impact hebben op de verkeersbewegingen in de regio. Zeker aan het op- en afrittencomplex Geel-Oost en in de straten tot de Westelijke Ring van Geel zullen heel wat meer voertuigen rijden.

Om de situatie beheersbaar te houden voor verkeer én omwonenden, komen er eerst aanpassingen aan elf kruispunten ten zuiden van Geel. Alle knooppunten worden omgebouwd tot volwaardige kruispunten mét verkeerslichten.

De herinrichtingen zijn blijvend en worden dus niet teruggeschroefd na de realisatie van de Noord-Zuid Kempen.