Nieuws

Start mobiliteitsproject Noord-Zuid Kempen kampt met vertraging

donderdag, 19-3-2015  

De werken aan de Noord-Zuid Kempen, die normaal gezien op 4 oktober zouden starten, zijn tot nader order uitgesteld. Het gaat over fase 2 van de Minder Hinder kruispunten en de grote werken aan Geel-West en Kasterlee. Reden hiervoor zijn de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de bouwvergunning. Begin deze week heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich positief uitgesproken over de bouwvergunning, zodat we ons opnieuw kunnen organiseren om de werken op elkaar af te stemmen en een definitieve planning kunnen opmaken.

Concreet wil dit zeggen dat de Minder Hinder kruispunten, die momenteel reeds in de afrondingsfase zijn, wél verder zullen worden afgewerkt, maar dat werken aan de andere Minder Hinder kruispunten (fase 2) voorlopig niet zullen opstarten. De opgelopen vertraging zal wel tot een minimum herleid kunnen worden, vermits we een positief Arrest mogen verwachten. De nieuwe planning zal, na overleg met de aannemer en de verschillende partners van de Stuurgroep Minder Hinder, zo vlug mogelijk worden gecommuniceerd.

Van zodra meer details bekend zijn, zal het Agentschap Wegen en Verkeer deze communiceren op de website www.noordzuidkempen.be en via de pers.


Comments are closed.